A obra sigue avanzando día a día. Agora estamos na fase da instalación da carpintería exterior, o modelo COR 3000 RPT de Cortizo. http://www.cortizo.com/. Son fiestras con rotura de ponte térmica, un sistema que conleva grandes vantaxes  de benestar e confort, como a redución do consumo enerxético, a minimización da condensación e unha mellora na confortabilidade interior no fogar.

Ao tratarse dunha aleación metálica, o aluminio actúa como condutor térmico trasladando tanto o calor como o frío do exterior ao interior da vivienda. Pero ese fluxo térmico pode verse reducido coa introdución da rotura de ponte térmica (RTP), mediante a incorporación dunha peza de poliamida reforzada con fibra de vidro que actúa como barreira impedindo o contacto entre a cara externa e interna do perfil. Ese é o sistema incorporado ás fiestras das nosas vivendas, cunha carpintería de Cortizo, empresa fundada en 1972 en Padrón (A Coruña), e referente europeo no sector dos cerramentos de aluminio e PVC para a arquitectura. 

O valor da innovación

 

  

 

O departamento de I+D+i de Cortizo deseña máis de 50 sistemas de fiestras, portas, fachadas, panel composite e sistemas de proteción solar de última xeración, entre os que está a serie COR 3000 con rotura de ponte térmica que SIVENVI  Carpintería de aluminio está instalando nas nosas Casas do Amilladoiro.http://sivenvi.com/.

Cortizo é o primeiro fabricante e distribuidor de perfís de aluminio e PVC para a arquitectura en España e Portugal. Está presente en 31 países e conta cun equipo de máis de 2.000 profesionais. No ano 2014 tivo unha produción de 55.634 Tm e unha facturación de 338 millóns de euros.

A empresa completa internamente o ciclo integral de produción do aluminio, asegurando o rigor en cada procedemento e a calidade dos medios e materias ao longo de todo o proceso. Na súas instalacións centrais, en Padrón, conta cun Centro Tecnolóxico, pioneiro en Europa, no que traballa un equipo multidisciplinar de 52 persoas, para o desenvolvemento de novos produtos e a adaptación dos xa existentes ás realidades construtivas e climáticas de cada zona.

 

Comentar