Agora que a promoción inmobiliaria volta remontar, son cada vez máis os compradores que se decantan por adquirir unha vivenda de nova construción, fronte ás opcións que supón o mercado de segunda man.

A obra nova ofrece vivendas máis atractivas e con unhas características adaptadas aos novos gustos e ás novas tendencias. Os factores de vantaxe da nova construción son numerosos e poden resumirse baixo os criterios de calidade, prestacións extras e eficiencia enerxética.

Unha das maiores fortalezas dos novos edificios residenciais é a evolución cara á alta eficiencia, cun baixo consumo enerxético e redución da contaminación. Esta realidade tradúcese nun gran aforro económico en enerxía, que pode chegar ata o 80% con respecto a outra vivenda de similares características e nunha mesma zona. Entre outros recursos, as nosas vivendas utilizan paneis solares como una das fontes de subministro de enerxía, cos beneficios do aforro e da sostenibilidade medioambiental.

Outra das características distintivas das vivendas a estrear é a calidade. Os materiais e as instalacións incorporan nestas novas construcións os últimos avances do sector, polo que nos aseguramos que o inmoble non vai precisar actuacións de conservación durante moitos anos.

E ademáis, os pisos novos ofrecen prestacións extras, como o caso do local social da nosa promoción, para celebrar festas ou cumpreanos. Este é unha forma moi práctica e cómoda de completar a superficie dispoñible  na nosa vivenda, cun espazo de expansión para certas ocasións.

Eficiencia enerxética, calidade e prestacións extra, tres factores distintivos da nosa promoción. E xunto a eles, destaca tamén o factor psicolóxico de ocupar un espazo que, por primeira vez, se convertirá nun fogar.

Comentar